Về Thăm

Về Thăm được phổ từ bài thơ của Yến Nhy_ (Tức nhà thơ Y-Nguyên bây giờ)
Tôi thường thân mật gọi chị Hoàng Yến. Theo lời kể th́ chị đă  viết bài thơ này 
khoảng năm 1970, với ư kêu gọi du học sinh sau khi tốt nghiệp 
về nước phục cho Quê hương ,..Tôi đă may mắn được chi Hoàng Yến 
giao đứa con t́nh thần của chi cho tôi phổ thành ca khúc,..
Mời qúi thân hữu cùng chia sẻ lới thơ ư nhạc của bài hát này ,..
để yêu mến quê hương thêm...

Mời nghe:
Về Thăm
tiếng hát Tuyết Dung ParisTieng hat: Tuyet Dung