Một Mối T́nh Riêng Ta Với Trăng 

thơ Phạm Ngọc
nhạc Nhật Vũ

Mời nghe
Một mối t́nh riêng ta với trăng
tiếng hát Tố Nga