Bắt om m Viết Thư Tnh

Ca khc  ny ti đ phổ theo bi thơ c cng tn m ti đ viết vo ma H 1998,Mời nghe:
Bắt đom đm viết thư tnh
Tiếng ht Quang Minh