Part Two

 

Khái Niệm #4 - Bắt đầu

Vì bạn mới chân ướt chân ráo vào thế giới viết nhạc,  Ðiều hữu ích là thiết lập vài cái "luật" (rules). Luật này không có nghĩa  là  không thể phá bỏ; đây chỉ là những đề nghị hoạc là những ý kiến hay. Bạn sẽ làm khá hơn, nếu bạn lúc nào bạn cũng theo những "luật" (rules) này .


Luật số 1- Bắt đầu và chấm dứt với chord I ( hợp âm I). Thiết lập này xác định một cách rõ ràng bạn ở đâu, và giúp thính giả nhận biết thật rõ chỗ khởi đầu và điểm kết thúc bài hát.

Luật số 2 -I, IV và V là 3 chords bạn sẽ  thường dùng nhất. Nhiều ca khúc đã được viết chỉ có 3 chords.

Luật số 3 - Chọn một key (dấu hóa). Ta chưa bàn tới key, Vậy ta bàn tới nó ngay bây giờ. Như bạn đã biết, Major scales có thể được đánh số tứ 1 đến 7. Mỗi số tượng trưng cho một nốt. Bạn có thể hát hoạc đàn với một nhạc cụ.

Khi bạn hát, bạn không luôn luôn nghĩ đến tên nốt nhạc vì giọng bạn có thể hát cao thấp và bất cứ nơi nào ở giữa. Nó cũng không quan hệ với bạn nốt nào, chỉ cần nghe âm thanh hay. Nhưng khi bạn đàn với một nhạc cụ như piano chẳng hạn, mỗi nốt đều có tên và vị trí trên phím đàn.

Vì thế khi bạn tới piano tấu lên những nốt ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  đầu tiên bạn nêu câu hỏi. Ðâu là nốt 1? Câu trả lời là ta có thể chọn bất cứ nơi nào là nốt 1. Nhưng sau khi bạn chọn nốt 1, thì  major scale xác định đâu là  vị trí 2, 3, 4, 5, 6, và 7.

Bất cứ nốt nào bạn chọn là nốt 1 đó là tên của "key"  tức dấu hóa. vì thế nếu ta chọn D là nốt 1, ta sẽ tấu nhạc trong key của D. Nếu chọn A là nốt 1, ta sẽ tấu nhạc trong key của A. Bạn hiểu chứ?

Ðiềy này hơi phức tạp, nhưng may thay  ta có thể giản dị hóa với bảng liệt kê sau đây:

 

Hãy nhìn bảng ghi trên đây và trả lời các câu hỏi. Trong key D, bạn hãy đặt tên những chords I, IV và V ? Chắc chắn bạn có thể trả được. Chord I là D, chord IV là G, và chord V là A.

Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn có thể viết một bài hát giản dị trong key của D, nếu bạn biết đàn ba hợp âm: D, G, và A. Bạn sẽ bắt đầu bài hát với chord I, bởi vì đó là chord I(chord chủ âm). Bạn cũng sẽ chấm dứt bài hát bằng chord I (chord chủ âm). Và suốt chiều dài bài hát bạn sẽ dùng đến các chords D's, G's, vá A's ...bất cứ nơi nào bạn muốn.

Và những chords này trông hình dạng chúng ra sao? Mời xem hình dưới đây:

Ðây là D chord

Ðây là G chord.

Và đây là A chord.

Trên guitar, D, G and A như thế này.

 Kỳ tới bạn sẽ học đàn I, IV và V ở những key khác, nhưng bây giờ phác họa vừa đủ nét căn bản. Bước kế tiếp sẽ thêm minor chords; ii, iii, và iv. Chỉ trước khi ta tiến đến hướng đó ...

Tóm lược

Ở phần hai chúng ta đã đưa ra vài luật đơn giản. Ðó là bắt đầu và chấm dứt bài hát bằng chord I. Dọc chiều dài bài hát dùng các chords I, IV vá V. Chọn key. Nếu không chắc chords nào là I, IV và V, tra bảng liệt kê.

Chúng đã học rằng một key có cùng tên như nốt 1. Vậy nếu key là D major, nốt 1 phải là D.

Chúng ta thấy D, G và chords A, cả trên keyboard và trên guitar.  Chúng ta nhận ra cái đích cuối cùng là ta có thể đàn được I, IV và V trong mười hai major key, nhưng hãy thủng thỉnh khám phá chúng.  chuẩn bị xem tới ii, iii, và iv

Ta tiếp đến Part Three?

1