Nhạc : Nhật Vũ (1983)
Hoà âm &Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: (Nuendo)

Hoà âm: (Sonar)

mp3
pdf