Thơ: Vu Sơn
Nhạc : Nhật Vũ (Nov-01-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)


Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)
Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)

mp3
pdf