Xuân Thì

Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ:Thúy Phạm
Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm: Hà Nhật Linh

mp3
pdf