mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Thanh Tuyến
Guitar: Thanh Tuyến