mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm -Yamaha: Nhật Vũ