mp3
pdf
Thơ Nhược Thu
Nhạc : Nhật Vũ (Jun-2-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)