Về Thăm Hà Nội


Nhạc : Nhật Vũ (Jan-10-2013)
Hoà âm và Trình bầy: Nhật Vũ (Nuendo-8)Tiếng hát Nhật Vũ _mp3