Tuyết Rơi Buồn


Nhạc: Nhật Vũ
Hoà âm (Nuendo-guitar-lead) :Nhật Vũ