Tương Tưmp3
pdf
Thơ:: Nguyễn Bính
Nhạc: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ