mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ -(Yamaha)