Tuổi Vàng

Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát :Vũ Nhiên
Hoà âm: -Nguyễn Long Khánh

Diễn viên video : Tô Châu

mp3
pdf