mp3
Thơ: Tigon
Nhạc Nhật Vũ-( 4-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ