mp3
Nhạc Nền-(Giọng Nữ)

Thơ: Tigon
Nhạc Nhật Vũ-( 4-2011)
Tiếng hát :Mây Tím
Hoà âm: Nhật Vũ
make an avatar
Make an avatar