Tự Tình Muà Thu
Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Nguyễn An Bình
Hoà âm :Nhật Vũ
Tiếng hát: Nhật VũClick -> Nghe nhạc Hoạ tấu:


DOWNLOAD Giọng Nữ:

mp3->Giọng Nữ: Nhạc hoà tấu (Melody)

mp3->Giọng Nữ: Nhạc Nền

DOWNLOAD Giọng Nam:

mp3->Giọng Nam: Nhạc hoà tấu (Melody)

mp3->Giọng Nam: Nhạc Nền