Thơ: Vu Sơn
Nhạc : Nhật Vũ (Oct-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)
resize image


Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)

mp3
pdf