mp3
pdf

Nhạc : Nhật Vũ (May-28-2000)
Tiếng hát :Nhật Vũ


Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)