mp3
pdf
Nhạc: Hà Nhật Linh
Lời: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ- (Yamaha)