Trăng Mười Sáu
Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Nguyễn An Bình
Hoà âm :Nhật Vũ
Tiếng hát: Nhật Vũ

6DOWNLOAD: mp3->Nhạc hoà tấu (Melody)

mp3->Nhạc Nền