Nhạc : Nhật Vũ (Nov-22-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)

mp3
pdf