Tình Nào Nhạt Phai

Sáng tác:: Nhật Vũ 2008
Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm: Hà Nhật Linh
mp3
pdf