mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Quang Minh
Hoà âm:Quang Đạt