Tiếng Vọng

Sáng tác: Nhật Vũ 1986
Tiếng hát : Thanh Tuyến
Hoà âm:Thanh Hiền


mp3
pdf