Tiếng Hát Lưng Trời


mp3
pdf

Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ