mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: Đình Nguyên
Tiếng hát : Thụy Long
Hoà âm: Quang Đạt