Thu Vẫn Chưa Đi


Nhạc : Nhật Vũ (Oct-29-2012)
Hoà âm và Trình bầy: Nhật Vũ
Hoà âm: Guitar live & Bass-live