Thu Nhớ Người Đi

Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ- (Yamaha)

mp3

pdf