Thu Nhớ Người


Thơ: Vu Sơn
Nhạc: Nhật Vũ
Hoà âm &Trình bày :Nhật Vũ