mp3
pdf
Tho: Phạm Ngọc
Thơ : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ- (Nuendo)