mp3
Nhạc:Sáng tác: Hà Nhật Linh Lời: Nhật Vũ

Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm: Hà Nhật Linh