mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : ThanhTuyến
Hoà âm: Nhật Vũ