mp3
Sáng tác: Nhật Vũ -Hà Nhật Linh
Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm: Hà Nhật Linh