Sắt Son Đá Vàng

Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Vũ Nhiên
Hoà âm: Nguyễn Long Khánh

mp3
pdf