mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: lt Quỳnh Hưong
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ