Thơ: Nhật Vũ
Nhạc : Nhật Vũ (Nov-12-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)mp3
pdf