Quà Quê

Sáng tác:: Nhật Vũ
Tiếng hát : Mỹ Dung
Hoà âm: Mai Đức Vinh & Nhật Vũ

mp3
pdf