Phải Chi

Tho Mạc Phương Đình
Nhạc Nhật Vũ
Hoà âm &Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: (Sonar-Dân Ca)mp3
pdf