Ơn Trời
Nhạc: Nhật Vũ
Hoà âm :Nhật Vũ
Tiếng hát: Nhật VũClick -> Nghe nhạc hòa tấu


DOWNLOAD Giọng Nam:

mp3->Giọng Nam: Nhạc Nền mp3

mp3->Nhạc hòa tấu mp3