mp3
pdf

Thơ: Nhược Thu
Nhạc: Nhật Vũ (May-26-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ


Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)