Nhớ Lời Mẹ Ru

mp3
pdf
Sáng tác:: Nhật Vũ
Tiếng hát : An Như Phú
Hoà âm: Mai Đúc Vinh