Nhắn Mây

Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm: Nhật Vũ

mp3
pdf