Ngọn Sóng
mp3
pdf
Thơ:: Mạc Phương Đình
Nhạc: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ