mp3
pdf

Nhạc : Nhật Vũ (Mar-1985)
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)