Ngang Trái


Phổ thơ: Minh Hồ
Nhạc: Nhật Vũ
Hoà âm &Trình bày :Nhật Vũ


mp3-Tiếng hát Nhật Vũ
Melodies
Nhạc Nền