Ngấn Lệ Lưu Vong


Sáng tác: Hà Nhật Linh & Nhật Vũ 1986
Tiếng hát : Nguyễn Linh
Hoà âm:Thanh Hiền

mp3
pdf