Nắng Nhớ ọi Chiều

Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: Hồ Đắc Thu Thanh
Tiếng hát: Thanh Hồng

mp3