Mưa Đêm


Hoà âm : Sonar-New Guitar
Tiếng hát :Nhật Vũmp3Sáng tác: Nhật Vũ 1983
Tiếng hát : Thanh Tuyến
Hoà âm:Thanh Hiền